100-men-sept-8-mtg-chq-presentation

100 Men cheque presentation to The Refuge